Hen Bethau - CA3/4 (Apocalups Yfory - Barddas 2005)


Gweithgaredd 2: Cyferbyniadau

Mae yma dristwch a llawenydd yn y gerdd hon. Mae cyferbyniad yn ffordd effeithiol o gyflwyno syniadau mewn cerdd.

Yn y tabl isod, mae geiriau sy’n cyferbynnu, ond maen nhw wedi cael eu cymysgu. Yn erbyn y cloc, ceisiwch lusgo’r geiriau cyferbyniol at ei gilydd.


Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
  • diog
  • cyflym
  • hen
  • prudd
  • cryf
  • doeth
  • gwyn
  • amlwg


Gwirio