Hen Bethau - CA3/4 (Apocalups Yfory - Barddas 2005)


Gweithgaredd 3: Geiriau lluosog

Mae llawer o eiriau lluosog yn y gerdd hon, e.e.

addurniadau, Nadoligau, dyddiau, lliwiau...

Sylwch fel mae pob un wedi cael ei ffurfio drwy ychwanegu –au at y diwedd.

Dyma’r ffordd y mae’r rhan fwyaf o eiriau lluosog yn cael eu ffurfio yn Gymraeg.

Ond mae ffyrdd eraill hefyd, e.e ‘atgofion’.

Cliciwch ar y blwch glas i weld beth yw’r lluosog.

 • capten – capteiniaid
 • cwch – cychod
 • baban – babanod
 • mwnci – mwnciod
 • menyw – menywod
 • stori – straeon
 • actor – actorion
 • angel – angylion
 • olwyn – olwynion
 • storm – stormydd
 • chwaer – chwiorydd
 • afon – afonydd
 • gwlad - gwledydd
 • saer – seiri
 • cartref – cartrefi
 • llwyn – llwyni
 • tref – trefi
 • punt – punnoedd
 • iaith – ieithoedd
 • môr – moroedd
 • sir – siroedd
 • anifail – anifeiliaid
 • dewin – dewiniaid
 • ffŵl – ffyliaid