Hen Bethau - CA3/4 (Apocalups Yfory - Barddas 2005)


Gweithgaredd 6: Yr ystyr cywir

Mae ‘prudd’ yn air ychydig yn ddieithr i ni heddiw. Mae’n golygu trist. Mae’n debyg iawn i’r gair ‘pridd’ sy’n golygu rhywbeth hollol wahanol.

Edrychwch ar y tabl isod. Mae’n cynnwys geiriau sy’n swnio’n debyg i’w gilydd, ond ag ystyron gwahanol.

Ysgrifennwch frawddeg yn cynnwys y geiriau yma.

Bydd angen ysgrifennu 10 brawddeg i gyd.

 • prudd
 • poblogaidd
 • cofrestru
 • maen
 • llaith
 • pridd
 • poblogaeth
 • cofrestri
 • main
 • llaeth


Mae ‘prudd’ yn air ychydig yn ddieithr i ni heddiw. Mae’n golygu trist. Mae’n debyg iawn i’r gair ‘pridd’ sy’n golygu rhywbeth hollol wahanol.

Edrychwch ar y tabl uchod, a phenderfynwch a yw’r gair wedi cael ei ddefnyddio’n iawn yn y gwahanol frawddegau.


 • Mae’r blodyn yn tyfu yn y prudd.
 • Rydw i yn bridd wrth glywed y newyddion trist.
 • Mae’r ferch yn boblogaidd yn yr ysgol.
 • Beth yw poblogaeth Tseina?
 • Mae angen dod â’r cofrestri i gyd nôl i’r swyddfa.
 • Mae’n rhaid cofrestru pawb yn brydlon yn y bore.
 • Mae main mawr yn cuddio ceg yr ogof.
 • Roedd dyn main yn eistedd ar y fainc.
 • Mae llaith yn dod o fuwch.
 • Roedd y cartref yn llaeth wedi’r holl law.
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio