Amser Dyn - CA5 (Amser Dyn sef Darnau o Einioes: Gwasg Gee 1972)


Gweithgaredd 2: Ymadroddion tafodieithol

Mae Gwyn Thomas yn aml yn cyfoethogi ei waith drwy ddefnyddio ymadroddion idiomatig. Ceir nifer o esiamplau yn Amser Dyn. Tybed allwch chi gysylltu’r ymadrodd o’r ddrama gyda’r aralleirad?

  • Ansoddeiriau
  • Ansoddeiriau Cyfystyr
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio