Amser Dyn - CA5 (Amser Dyn sef Darnau o Einioes: Gwasg Gee 1972)


Gweithgaredd 5: Byrfoddau

Enwau’r ddwy blaid y cyfeirir atynt yw ‘Lafdor’ a ‘Dorlaf’. Yn amlwg, mae Gwyn Thomas yn awgrymu nad oes fawr o wahaniaeth rhyngddynt, ac mae’r ddau enw yn enwau sydd wedi eu creu drwy fyrhau a chyfuno elfennau o’r 'Blaid Lafur' a’r 'Blaid Dorïaidd'.

Ydych chi’n gwybod beth yw ystyr y talfyriadau a’r byrfoddau isod?

 • Talfyriadau a Byrfoddau
 • ayb.
 • e.e.
 • eb.
 • eg.
 • gol.
 • gw.
 • h.y.
 • AC
 • AS
 • CBAC
 • LLC
 • y DU
 • YH
 • ll.
 • a.
 • be.
 • bf.
 • ebych.
 • un.
 • Ystyr

Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
Gwirio