Amser Dyn - CA5 (Amser Dyn sef Darnau o Einioes: Gwasg Gee 1972)


Gweithgaredd 6: Tafodiaith

Fel un o Flaenau Ffestiniog, mae Gwyn Thomas yn defnyddio tafodiaith ogleddol yn aml yn ei gerddi a’i waith creadigol.

Allwch chi roi gair y De am bob un o eiriau’r Gogledd?

 • Gogleddol
 • ’chwaneg
 • chdi
 • chwadan
 • coelio
 • cwarfod
 • cwffio
 • ffrae
 • llefrith
 • mymryn
 • nain
 • rŵan
 • sbïo
 • styrbio
 • swatio
 • taid
 • tywallt
 • hances
 • Deheuol
 • Cynigion eraill?
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio