Amser Dyn - CA5 (Amser Dyn sef Darnau o Einioes: Gwasg Gee 1972)


Gweithgaredd 7: Beth sydd mewn enw?

Act 1; Golygfa

Un o’r pethau cyntaf sy’n digwydd yn y ddrama Amser Dyn yw dewis enw i’r babi. Mae’r rhieni yn trafod enwau fel ‘Peredur’, ‘Arthur’, ‘Geraint’ a Horace, ond yn dewis yr enw ‘John’.

Bob blwyddyn bydd rhywrai’n mynd ati i greu cynghrair yr enwau mwyaf poblogaidd i fabanod, ac heb os, mae poblogrwydd enwau’n mynd a dod.

Oes rhai enwau’n fwy cyffredin nag eraill yn eich blwyddyn chi?

Ydych chi’n gwybod beth yw ystyr eich enw chi?

Dyma rai ystyron enwau. Allwch chi ddyfalu at ba enw maen nhw’n cyfeirio?

Llusgwch yr enwau at yr esboniad cywir

  • Y TESTUN A OLYGWYD
  • un a gerir lawer iawn
  • morwyn
  • golau/disglair
  • brenin
  • fel blaidd
  • arweinydd brwydr
  • cryf/tywyll
  • hyfryd a hardd
  • CYMRAEG HEDDIW
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio