Amser Dyn - CA5 (Amser Dyn sef Darnau o Einioes: Gwasg Gee 1972)


Gweithgaredd 8: Perthyn i bwy?

Yn y ddrama Amser Dyn ceir dyfyniad o’r Beibl.

Jeremeia: pennod 17, adnod 9 (Beibl William Morgan)
Y galon sydd fwy ei thwyll na dim, a drwg ddiobaith ydyw; pwy a’i hedwyn?
Jeremeia: pennod 17, adnod 9 (Y Beibl Cymraeg Newydd)
Y mae’r galon yn fwy ei thwyll na dim, a thu hwnt i iachâd; pwy sy’n ei deall hi?

Dyma ddyfyniadau enwog Cymraeg sy’n cynnwys y gair ‘calon’.
Allwch chi uno’r dyfyniad â’r ffynhonnell?

Ras yn erbyn y cloc.

Gwyrosydd
Caryl Parry Jones
Llyfr Jeremeia
Ceiriog
Waldo Williams
Geiriau’r Archdderwydd yn seremoni’r orsedd
Cân Werin (Beth yw’r haf i mi?)
Dihareb

Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!