Hogan Bach Mewn Ffrog Goch - CA3/4


Gweithgaredd 2: Rhifolion

Cawn wybod mai ‘cyfreithiwr trigain oed’ yw Arthur Hefin. Mae’r rhifolyn ‘trigain’ wedi ei ffurfio trwy gyfuno’r ddau air ‘tri’ ac ‘ugain’.


Mae’r rhifolyn ugain yn cael ei ddefnyddio’n aml wrth gyfri hyd at gant.

  • Rhifau
  • 20
  • 31
  • 40
  • 50
  • 67
  • 70
  • 80
  • 99
  • Atebion
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio


Ceisiwch ddarganfod beth yw’r ffordd lenyddol o ddweud y rhifolion uchod.