Hogan Bach Mewn Ffrog Goch - CA3/4


Gweithgaredd 3: Diwedd stori

Mae eich fersiwn chi o’r stori’n gorffen gyda’r geiriau ‘...ond gellid gweld nad oedd hi, bellach, ddim yn drist.’


Yn y stori iawn, mae un paragraff arall. Cyn i chi weld y paragraff hwnnw, ewch chi ati i ychwanegu paragraff eich hun at ddiwedd y stori. Sut byddech chi’n cloi’r stori hon?

TASG: Yn eich grwpiau, trafodwch y gwahanol fersiynau, yna cliciwch YMA i weld fersiwn Gwyn Thomas o’r diweddglo.
Fersiwn Gwyn Thomas