Hogan Bach Mewn Ffrog Goch - CA3/4


Gweithgaredd 4: Disgrifio

Ar ddechrau'r stori, mae Gwyn Thomas yn defnyddio rhai geiriau sy'n ymwneud â'r traeth.

e.e.

craig, twyni, clogwyn

Cysylltwch y gair gair ystyron cywir.

Llusgwch y gair i'r blwch cywir.


Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
  • pentyrrau uchel o dywod
  • planhigion yn tyfu ar y lan
  • darn enfawr o garreg
  • silff uchel o garreg
  • darn o dir yn mynd allan i'r môr
  • darnau bychain o garreg
  • y môr allan ymhell


Gwirio