Arweiniad i’r adnoddau

1. Y Nod

Mae'r adnodd wedi ei ddatblygu ar gyfer Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5 a bydd yn:

2. Crynodeb ac Awgrymiadau ar sut i'w Defnyddio:

3. Cefnogi Cyrhaeddiad Dysgwyr ac Arfer Da mewn Llythrennedd Cymraeg

Bwriad yr adnoddau yw denu'r dysgwyr i werthfawrogi un o lenorion enwocaf Cymru, gan gefnogi gofynion y Cwricwlwm Cymraeg a Chymreig o fewn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r gwaith wedi cael ei adolygu a'i dreialu gan athrawon a dysgwyr ac wedi ei gynllunio i hyrwyddo'r arferion gorau wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd y dysgwyr. Mae'r rhain yn cynnwys cyfle i'r dysgwyr:

Atebion