Dafydd ap Gwilym - CA5


Gweithgaredd 1: Cwis

Darllenwch adran ‘Bywyd y Bardd’ o lyfr Gwyn Thomas Dafydd ap Gwilym - Y Gŵr sydd yn ei Gerddi (tud 9-22)

Atebwch y cwestiynau:

 • 1. Beth a ddyfalir yw dyddiadau geni a marw Dafydd ap Gwilym?
 • 2. Beth oedd enw ewythr Dafydd?
 • 3. Beth oedd gwaith yr ewythr hwn?
 • 4. Beth yw ystyr ‘ni ryfu hen’?
 • 5. Yn ôl Gwyn Thomas, beth yw ‘gair allweddol’ y drafodaeth am fywyd Dafydd ap Gwilym?
 • 6. Beth yw un achos posib marwolaeth Dafydd ap Gwilym?
 • 7. Beth yw enwau’r beirdd yn ei deulu?
 • 8. Beth, o bosib, oedd enw llawn Dafydd ap Gwilym?
 • 9. Yn ôl traddodiad, ble'r oedd man geni Dafydd ap Gwilym?
 • 10. Ble’r oedd cartref Ifor Hael?
 • 11. Pwy oedd ‘prif gariad’ Dafydd?
 • 12. Beth oedd enw ei gŵr hi?
 • 13. A beth yw enw’r ferch arall y mae’n ei charu?
 • 14. Plentyn pwy oedd Dyddgu?
 • 15. Enwch ddau abaty lle mae sôn bod Dafydd wedi ei gladdu.
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio