Dafydd ap Gwilym - CA5


Gweithgaredd 2: Cyffelybiaeth, cymhariaeth a throsiad

Un o nodweddion Yr Wylan, fel holl waith Dafydd ap Gwilym, yw’r modd y mae’n gallu dod â’r darlun yn fyw i ni drwy dynnu cyffelybiaeth neu gymhariaeth a thrwy drosiad.

1. Chwiliwch am y llinellau sy’n cyfateb i’r disgrifiadau isod. Cliciwch y blwch i wirio eich ateb

  • Dywed fod yr wylan yr un lliw â’r eira neu yr un lliw a’r lleuad
  • Dywed ei bod hi fel lili’r môr.
  • Dywed ei bod hi fel llythyr.
  • Dywed ei bod hi fel lleian.

Gwirio

2. Edrychwch ar y lluniau hyn.
Lluniwch dri disgrifiad ar gyfer pob un gan ddefnyddio naill ai trosiadau, cymhariaethau neu gyffelybiaethau.

Wales Wales Wales