Taliesin ac Aneirin - CA5


Gweithgaredd 8: Deall yr ystyr

Llusgwch y sylw at y rhif cywir.


Mae’r rhifau’n cyfeirio at linellau’r gerdd.


			Arwr dwy ysgwydd a dan ei dalfrith
					Ac ail tith orwyddan.
				Bu trydar yn aerfre, bu tân,
				Bu ehud ei waywawr, bu huan,
	5			Bu bwyd brain, bu budd i frân,
			A chyn edewid yn rhydon – gan wlith,
					Eryr tith tirion,
				Ac o du gwasgar gwaneg tu bron,
				Beirdd byd barnant ŵr o galon.
	10			Diebyrth ei gerth ei gyngyr,
				Difa oedd ei gynrain gan wŷr,
			A chyn ei olo o dan Eleirch – Fre
						Ydoedd wryd yn ei arch.
				Gorolches ei grau ei seirch,
	15			Buddfan fab Bleiddfan ddihafarch.
		
 • YSTYR
 • Gair cyfansawdd yn golygu ‘tarian amryliw’
 • Elfen mewn gair all olygu ‘ochr’ neu ‘pen draw’
 • ‘fel’ / ‘yn debyg i’
 • ‘march’ /‘ceffyl’
 • Gair cyfansawdd yn golygu ‘bryn y frwydr’
 • Ansoddair yn golygu ‘buan’ neu ‘beiddgar’
 • Lluosog gwaywffon
 • Ffurf amhersonol gorffennol y ferf gadael
 • Lle mae afon yn ddigon bas i’w chroesi
 • Trosiad am arwr
 • Gosgeiddig ei symudiad
 • Ffurf 3ydd lluosog presennol berf sy’n golygu ‘ystyried’ / ‘pwyso a mesur’
 • Llinell sy’n adleisio llinell o’r Gododdin sydd wedi cyrraedd statws dihareb i bob pwrpas
 • Ffurf 3ydd unigol gorffennol berf sy’n golygu ‘cymryd rhywbeth oddi ar rywun’
 • Wedi ei ddistrywio
 • Lluosog gair sy’n golygu ‘rhyfelwr’
 • Bryn yr Elyrch
 • Berf sy’n cynnwys rhagddodiad cryfhaol
 • seirch
 • Sut y’n ni’n gwybod mai yn y bore y lladdwyd Buddfan, yr arwr?
 • BETH SYDD YN Y GERDD
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio