Traddodiad Barddol - CA5


Gweithgaredd 2: Yr acen 2

Wrth roi geiriau at ei gilydd mewn cymalau, mae’r brif acen fel arfer yn symud i orffwys ar un rhan o’r cymal.

E.e wrth roi ‘amynedd’ gydag ‘arbennig’: ‘amynedd arbennig’, mae’r brif acen yn gorffwys ar ‘en’:

amynedd arbennig

Dafydd / Gwilym: ond Dafydd ap Gwilym

Teithio / Caerfyrddin: ond Teithio i Gaerfyrddin

Sglodion / Selsig: ond sglodion a selsig

Cliciwch ar y geiriau isod lle y tybiwch chi mae’r acen.

  • Mae’n fore hydrefol
  • Casglu gwymon
  • Mynnu mwynhau
  • Dringo’r grisiau
  • Ennill tystysgrif
  • Hedfan i Jamaica
  • Trwsio tractor
  • Bwrw glaw
  • Bwyta siocled
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!