Traddodiad Barddol - CA5


Gweithgaredd 3: Cynghanedd lusg

Er mwyn creu cynghanedd lusg:

  1. Mae’n rhaid dod o hyd i ddau air lle mae sillaf olaf y naill yn odli gyda sillaf olaf ond un y llall.
  2. Rhaid i’r odl yn y sillaf olaf ddod cyn gorffwysfa’r llinell, a’r odl yn y sillaf olaf ond un ddod ar ddiwedd y llinell.
  3. Mae’r odl felly fel pe byddai’n llusgo o ran gyntaf y llinell i’r ail.

D.S. ‘Gorffwysfa’ yw’r man lle mae‘r llinell yn torri’n naturiol.

Fel hyn:

Mor braf | yw bwyta afal

Mae heddiw | yn ddiddiwedd

  • Yn ysgafn droed
  • Mor gynnar
  • Fe ddaw amser
  • Rho dy law
  • Cei ddarllen
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio