Traddodiad Barddol - CA5


Gweithgaredd 4: Cynghanedd draws

Er mwyn creu cynghanedd draws:

  1. Mae’n rhaid sicrhau bod patrwm rhan gyntaf y llinell, o ran lle mae’r cytseiniaid yn ymddangos o gwmpas yr acen, yn cael ei ailadrodd yn yr union yr un drefn ar ddiwedd ail ran y llinell.
  2. OND mae modd anwybyddu’r cytseiniaid ar ddechrau ail ran y llinell (yn union wedi’r orffwysfa) a chroesi ar draws y rhan honno. Mae’r darn ry’n ni wedi ei anwybyddu mewn cromfachau isod.

D.S. ‘Gorffwysfa’ yw’r man lle mae ‘r llinell yn torri’n naturiol.

Fel hyn:

I'n herio | ac i’n harwain: n h ACEN r | ( c ) n h ACEN r

Feawn, | dim ond am fuunud: f ACEN n | (d m n d m) f ACEN n

  • Yn seren
  • Rhoi i addysg
  • Falle
  • Mae un
  • Mae’n rhaid
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio