Traddodiad Barddol - CA5


Gweithgaredd 5: Cynghaedd groes

Er mwyn creu cynghanedd groes:

  1. mae’n rhaid sicrhau bod patrwm rhan gyntaf y llinell, o ran lle mae’r cytseiniaid yn ymddangos o gwmpas yr acen, yn cael ei ailadrodd yn yr union yr un drefn ar ddiwedd ail ran y llinell.
  2. ac nid oes modd anwybyddu unrhyw gytseiniaid.

Fel hyn:

Synau’r wawr | sy’n yr eira: snr ACEN r | snr ACEN r

Drwy galon | y dirgelwch: drg ACEN n | drg ACEN l

  • Un dyner
  • Yn eiliad
  • Mor dyner
  • Darn o air
  • Yn llwyth aur
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!

Gwirio