A Hefyd Angylion - CA3/4


Gweithgaredd 1: Geiriau lluosog

Yn y gerdd, cawn glywed am wyrion yr hen ddyn:

Mae gwahanol eiriau a ddenfyddiwn am wahanol berthnasau. Dyma rai ohonynt:

ŵyr, wyres, brawd, chwaer, mam, tad, nai, nith, cefnder, cyfnither, taid, nain, modryb, ewythr.

Chwiliwch yn y geiriadur i ddod o hyd i’r lluosog.

 • ŵyr
 • wyres
 • brawd
 • chwaer
 • mam
 • tad
 • nai
 • nith
 • cefnder
 • cyfnither
 • taid
 • nain
 • modryb
 • ewythr
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
Gwirio


Tybed ydych chi wedi defnyddio’r geiriau canlynol: chwegr, chwegrwn? Beth ydych chi’n meddwl yw eu hystyr?