A Hefyd Angylion - CA3/4


Gweithgaredd 2: Coeden deulu

Dyma dderwen deulu ddychmygol. Rydyn ni wedi rhoi Gareth yn y canol!

TASG: Sut mae’r rhain yn perthyn i Gareth?

Llusga’r geiriau isod i’r blychau cywir.