A Hefyd Angylion - CA3/4


Gweithgaredd 3: Ffurfiau benywaidd

Mae Gwyn Thomas yn defnyddio’r ansoddair benywaidd ‘gref’ i ddisgrifio’r dyrfa. Sylwch, wrth i’r ansoddair newid o wrywaidd (cryf) i fenywaidd (gref), fod y llafariad yn newid o ‘y’ > ‘e’, ac yn treiglo ‘c’ > ‘g’.

Mae ansoddair benywaidd o hyd yn treiglo gan fod ansoddair benywaidd yn treiglo’n feddal ar ôl enw unigol. Stori fer rydyn ni’n ei ddweud ac nid stori fyr, gan fod ‘stori’ yn air benywaidd.

TASG: Llenwch y bylchau gyda ffurf fenywaidd yr ansoddeiriau hyn.

Cofiwch dreiglo!

Mae’r un cyntaf wedi cael ei wneud yn barod:

  • byr
  • gwyrdd
  • gwyn
  • tlws
  • melyn
  • fer
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
Gwirio