A Hefyd Angylion - CA3/4


Gweithgaredd 4: Gweithgaredd rap

Mae’r Ficer Pritchard hefyd yn defnyddio yr un ymadrodd â Gwyn Thomas, ‘hefyd angylion’ yn un o’i benillion. Roedd yn byw tua 400 o flynyddoedd yn ôl yn Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin.

Daeth hefyd angylion i fynegi i ddynion
Mai ef oedd yr union Feseia,
A’r Ceidwad a’n Prynwr, a’r unig Iachawdwr
Addawsai’r Creawdwr o’r cynta.

Darllenwch y pennill uchod yn uchel i chi’ch hun. Chwiliwch am y patrymau odli yn y pennill.

Cliciwch ar y pennill i weld lle mae’r odli’n digwydd.

Dyma’r union fath o odli y mae rhai perfformwyr rap yn ei ddefnyddio heddiw.

Wrth i chi ddarllen y pennill curwch eich dwylo bob tro y mae pwyslais yn y llinell. Dylech fod yn curo eich dwylo 4 gwaith yn y llinell gyntaf.

Daeth hefyd angylion i fynegi i ddynion

Cyfrwch sawl gwaith rydych chi’n curo yn llinell 2,3 a 4. Ydych chi’n sylwi ar batrwm?

TASG: Ewch ati i geisio llunio eich pennill eich hun gan ddefnyddio'r un patrwm odlau a churiadau.