A Hefyd Angylion - CA3/4


Gweithgaredd 5: Deall yr ystyr

Dyma ragor o benillion y Ficer Pritchard a ymddangosodd yn ei gyfrol Canwyll y Cymry.

Efallai fod rhai geiriau dieithr i chi yma. Cliciwch ar y blychau melyn i weld ystyr y gair.

Doethineb gorau yn y byd
Yw cymryd cyngor da mewn pryd,
Ni thâl ceisio help y doctor
A’r gŵr yn myned ar ei elor.

Nid yw bywyd dyn ddim mwy
Nag ysbaid munud fach neu ddwy,
Am hyn ceisia’n glaf neu’n iach
Wir ddefnyddio’r ysbaid fach.

Ni cheir gweled mwy o’n hôl
Nag ôl neidr ar y ddôl,
Neu ôl llong aeth dros y tonnau,
Neu ôl saeth mewn awyr denau.