Arwyr - CA5


Gweithgaredd 1: Gramadeg

Edrychwch ar y geiriau sydd wedi eu rhifo ac atebwch y cwestiynau:

Fe ddywedid1 un tro i'r Greal Sanctaidd gael ei gladdu yng nghastell2 Dinas Bran uwchben tref Llangollen ac mae rhai'n honni3 ei fod yno o hyd mewn ogof yn ddwfn dan4 y castell.

Yn ôl llawer claddwyd5 Arthur yn Afallon neu Avalon ond cyfeirir6 mewn sawl testun at Afallwch ac yn Rhosesmor mae yna fryngaer7 o'r enw Caerafallwch. Felly, oes cysylltiad yma?

Roedd Arthur yn Frenin cofiadwy8 am nifer o resymau. Ef oedd y ffigwr mawr yn y frwydr rhwng y Prydeiniaid a'r Sacsoniaid. Cred rhai9 ei fod yn perthyn i'r traddodiad Rhufeinig, gan fod gan y Rhufeiniaid swyddog – y 'Dux Britanniarum' (Dug Prydain) – arweinydd y wlad oedd wedi ei bennu10 gan y Rhufeiniaid i warchod eu tir Prydeinig.

  • 1. Pa amser a ffurf y ferf?
  • 2. Pa dreiglad?
  • 3. Trowch i’r amhersonol.
  • 4. Pa fath o air yw hwn?
  • 5. Pa amser a ffurf y ferf?
  • 6. Pa amser a ffurf y ferf?
  • 7. Defnyddiwch ffurf amhersonol ‘cael’ i gyfleu’r un ystyr.
  • 8. Pa fath o air yw hwn?
  • 9. Newidiwch i’r amhersonol.
  • 10.Cywirwch y gwall sillafu.
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
Gwirio