Branwen - CA5


Gweithgaredd 1: Cymorth i gofio

Darllenwch y stori, yna darllenwch hi eto, ond y tro hwn, er mwyn eich helpu i ganolbwyntio’n llwyr a chael gafael yn y manylion difyr, chwiliwch am y pethau isod wrth ddarllen a nodwch nhw yn y tablau:

Ar ôl gorffen (i)- (iv), cliciwch ar y golofn atebion i weld a ydych chi wedi dod o hyd i’r un pethau. Efallai eich bod wedi canfod mwy o enghreifftiau. Os felly: ardderchog!

Defnyddiwch eiriadur i ganfod yr ystyron yn (v). Mae Geiriadur Prifysgol Cymru’n ffynhonnell ardderchog: http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html

  • Cymeriadau
  • Atebion

Gwirio


  • Lleoedd
  • AtebionGwirio


  • Arwyddion o Gyfoeth
  • AtebionGwirio
  • Geiriau Anghyfarwydd
  • Ystyr / Aralleiriad
  • Cyfieithiad i’r Saesneg