Branwen - CA5


Gweithgaredd 2: Cymharu ansoddeiriau

Mae Bendigeidfran yn ceisio gwneud yn iawn i Fatholwch wedi i Efnisien ddinistrio ei feirch drwy roi anrhegion drudfawr ato; sef:

Gwelwn sut y mae adroddwr y stori yn disgrifio’r ffon arian a’r plât aur drwy dynnu cymariaethau â rhannau o gorff Matholwch.

Er mwyn i gymhariaeth fod yn effeithiol, mae’n rhaid i un elfen o’r gymhariaeth fod yn rhywbeth cyfarwydd i ni.

Wrth ddweud fod y ffon ‘cyn dewed â’i fys bach’, mae Matholwch yn gallu dychmygu’n union beth yw trwch y ffon er nad yw wedi gweld y ffon erioed o’r blaen.

Yn Gymraeg, mae’r ffurf ‘cyn … â’ a ‘mor … â’ yn cymharu dau beth.

Dyma’r ddau batrwm:

cyn + modd cyfartal yr ansoddair + â

mor + modd cysefin yr ansoddair + â

 • Gradd Gysefin
 • pell
 • llydan
 • byr
 • caled
 • anodd
 • du
 • hapus
 • dwfn
 • trist
 • creulon
 • Gradd Gyfartal
 • pelled
 • lleted
 • byrred
 • caleted
 • anodded
 • dued
 • hapused
 • dyfned
 • tristed
 • creuloned
 • Ar ôl ‘mor’
 • mor bell
 • mor llydan
 • mor fyr
 • mor galed
 • mor anodd
 • mor ddu
 • mor hapus
 • mor ddwfn
 • mor drist
 • mor greulon
 • Ar ôl ‘cyn’
 • cyn belled
 • cyn lleted
 • cyn fyrred
 • cyn galeted
 • cyn anodded
 • cyn ddued
 • cyn hapused
 • cyn ddyfned
 • cyn dristed
 • cyn greuloned
Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!
Gwirio