Branwen - CA5


Gweithgaredd 3: Cymariaethau

Newidiwch y cymariaethau isod o ‘mor … â’ i ‘cyn … â’.

Byddwch yn ofalus!

Cliciwch y botwm gwirio i weld yr ateb cywir.

 1. Mae dyn mor hyll â phechod yn byw yn ein stryd ni.
  Mae dyn phechod yn byw yn ein stryd ni.

 2. Canodd y ferch mor felys â’r eos.
  Canodd y ferch â’r eos

 3. Rhuodd storm mor arw ag arth gan ddeffro pawb drwy’r ddinas.
  Rhuodd storm arth gan ddeffro pawb drwy’r ddinas.

 4. Neidiodd nain mor uchel â sboncen y gwair pan glywodd y drws yn cau.
  Neidiodd nain sboncen y gwair pan glywodd y drws yn cau.

 5. Gwelodd afon mor ddisglair â gwydr yn llifo drwy’r cwm.
  Gwelodd afon gwydr yn llifo drwy’r cwm.

Da iawn, rydych wedi cwblhau’r gêm!


Gwirio